logo
*
header
MPV spol. s.r.o.
Kontakty
Sídlo firmy a korešpondenčná adresa

MPV spol. s r.o.
Brezová 367
90023 Viničné

IČO : 35709006
DIČ : 2020203273
IČ DPH : SK2020203273
E-mail : info@mpvsro.skPrevádzky:

MPV s r.o.
Mierové námestie č. 5
903 01 SENEC

 

Tel.: 02/45922133
Mobil : 0903 218 798
Fax : 02/45649796
E-mail : a.ulrichova@mpvsro.sk
   
Otváracie hodiny
pondelok:     9:00 – 17:30 hod
utorok:         8:00 – 16:30 hod
streda:         9:00 – 17:30 hod
štvrtok:         8:00 – 16:30 hod
piatok:          9:00 – 17:30 hod
* *
* *


MPV spol. s.r.o.
Šrobárová č.2
917 01 TRNAVA

 

Tel.: 033/5341008
Mobil : 0903 218798
Fax : 033/5341008
E-mail : a.ulrichova@mpvsro.sk
   
Otváracie hodiny
pondelok:    9:00 - 17:30 hod.
utorok:         8:30 - 16:30 hod.
streda:         9:00 - 17:30 hod.
štvrtok:         8:30 - 16:30 hod.
piatok:          9:00 - 17:30 hod.
* *
* *